TERMENI ȘI CONDIȚII

 

Prin utilizarea site-ului https://restaurantberbec.ro/, sunteți implicit de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare de mai jos.

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor de utilizare. În cazul în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare, vă recomandăm să nu folosiți site-ul https://restaurantberbec.ro/.

https://restaurantberbec.ro/ își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile de utilizare oricând consideră necesar, fără notificare prealabilă. Versiunea în vigoare a Termenilor și Condițiilor de Utilizare este în permanență disponibilă pe site. Verficați această pagină periodic, pentru a lua cunostință de eventualele modificări. Continuarea folosirii site-ului, după schimbarea Termenilor și Condițiilor de utilizare implică acceptarea modificărilor efectuate și a noilor Termeni și Condiții de utilizare.

INFORMAȚII GENERALE

Prin site întelegem colecția de informații obținută prin accesarea adresei de web https://restaurantberbec.ro/ .Toate prețurile afișate pe site sunt exprimate în Lei.

COLECTAREA DE INFORMAȚII PERSONALE

https://restaurantberbec.ro/ colectează date cu caracter personal, conform Politicii de Confidențialitate.

HYPERLINK-URI ȘI ALTE SITE-URI

https://restaurantberbec.ro/ poate include în site link-uri către alte site-uri, aflate sau nu în proprietatea sa.  https://restaurantberbec.ro/ nu poate fi, în nici o circumstanță, responsabil pentru conținutul acestor site-uri.

PROMOȚII ȘI CONCURSURI

https://restaurantberbec.ro/ stabilește regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștință eventualilor participanți prin intermediul site-ului propriu sau alte mijloace de comunicare publică sau privată.

DATE PERSONALE

Pe site-ul https://restaurantberbec.ro/, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. https://restaurantberbec.ro/ nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către https://restaurantberbec.ro/ și furnizorii săi numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din contul de înregistrare, precum și datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, informări despre eventualele promoții etc. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

POLITICA DE PREȚURI

Prețurile produselor sunt cele afișate pentru fiecare produs în parte.
https://restaurantberbec.ro/ va putea desfașura orice campanie promoțională referitor la produsele afișate pe site, promoții ale căror condiții vor fi stabilite în întregime de către https://restaurantberbec.ro/.

LITIGII

Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul https://restaurantberbec.ro/ și orice încercare de fraudă va fi raportată fără întârziere autorităților competente. Toate litigiile vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă litigiul nu poate fi solutionat pe cale amiabilă, sau una dintre părți renunță la soluționarea pe cale amiabilă, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești competente.
Forța majoră invocată și probată de una din părți în condițiile legii, exonerează părțile de obligații – cu excepția obligației de plată pentru serviciile prestate până la apariția ei – pe întreaga durată a forței majore.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Întregul conținut al site-ului https://restaurantberbec.ro/ – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea https://restaurantberbec.ro/ și a furnizorilor săi și este apărat de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea, fără acordul https://restaurantberbec.ro/, a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

COMENTARII, COMUNICĂRI ȘI ALTE DATE/ INFORMAȚII

Persoanele care accesează/ vizitează site-ul pot face comentarii și orice alte comunicări; pot să trimita e-mailuri, să transmită sugestii, idei, întrebari sau alte informații, atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanț, email-uri în masă sau orice altă formă de spam.

Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare. https://restaurantberbec.ro/ are dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site. https://restaurantberbec.ro/ nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/ documente, se consideră că utilizatorul conferă https://restaurantberbec.ro/ și afiliaților/ asociaților acestuia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, https://restaurantberbec.ro/ și afiliaților/asociatilor săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licență dreptul de a utiliza numele pe care îl asociați cu un astfel de conținut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât prin folosirea acestui conținut să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. https://restaurantberbec.ro/ nu își asumă nicio responsabilitate pentru continutul mesajelor/ comunicărilor afișate/ transmise de un utilizator prin intermediul site-ului https://restaurantberbec.ro/

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Conținutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) sunt proprietate a https://restaurantberbec.ro/ și a partenerilor săi și a fost alcătuit în stransă colaborare cu furnizorii produselor prezentate.

DISPOZIȚII FINALE

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau invalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu achiziționarea și lansarea comenzii, clientul acceptă, fără obiecțiuni, condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

 

×